دوشنبه , ۲۰ آذر ۱۳۹۶
آخرین خبرها

چگونه یك برند موفق شویم

این روزها برند در بازارهاى جهانى به یكى از بازیگران اصلى كسب و كار بدل شده است و هر كمپانى كه بتواند برند مقتدرترى در بازار داشته باشد، گوى سبقت را خواهد ربود.

وقتى موضوع برند و برندسازى مطرح مى شود، یكى از سئوالات اساسى این است كه شركت ها درهنگام ایجاد یك راهبرد برند موفق و پیروزمند، چه نكاتى را باید در نظر داشته باشند؟ محمدرضا سعادت- عضو هیئت علمى موسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى وزارت صنعت، معدن و تجارت- در یادداشتى سعى دارد به این سئوال پاسخ دهد.
۱-نخستین چیزى در ایجاد برند موفق باید در نظر گرفت، ایجاد تفاوت و تمایز است.
بهترین راهبرد براى ایجاد یك برند نیرومند، ایجاد دركى از مفهوم تفاوت است. بزرگترین گام در فرایند تبدیل شدن به یك برند مشهور و نه صرفا یك نام مشهور، آن است كه برند هم متفاوت دیده شود و هم بهتر از رقبا باشد.
۲ -دوم اینكه سهم خود را مطالبه كنید و مدعى آنى باشید.
روابط نیرومند با مشتریان، برندهاى نیرومند را تقویت مى كند ولى شركتها همچنان مایل به تمركز بر كسب سهمى از جیب مشترى هستند تا كسب سهمى از قلب و احساس مشترى.
این فلسفه ممكن است موجب فروش در كوتاه مدت شود ولى موجب ایجاد روابط بلند مدت نخواهد شد. دستیابى به سهمى از قلب و احساس مشتریان از طریق راضى كردن آنها نه فقط موجب ایجاد مشتریان وفادار خواهد شد بلكه این مشتریان خشنود را به یك نیروى فروش كارآمد براى شركت تبدیل خواهد كرد.
۳ -وجود احساسات موجب فروش مى شود و شركتها همواره باید تلاش كنند كه
رابطه اى احساسى را میان برند یا برندهاى خود و مصرف كنندگان ایجاد كنند.
بهترین راه براى اطمینان از اینكه احساسات به برند و ایجاد روابط با مصرف كنندگان تبدیل شود، ایجاد شخصیت برندى نیرومند است.
به عبارت دیگر استفاده از ارزشهایى كه مصرف كنندگان دوست دارند و مى توانند با آنها ارتباط بر قراركنند
۴- چهارم اینكه به یاد داشته باشید كه فرهنگ برند ایجاد كنید.
آموزش كاركنان، نقش بسیار مهمى در موفقیت برند دارد. تك تك كاركنان شركت باید آموزش داده شوند تا هم ارزش برند را بدانند و هم در كارهاى روزانه شان در مسیر ایجاد برند از آن استفاده كنند. افراد از تجربه هایى بزرگ در زمینه برند برخوردارند.
آنها سفیران برند شما هستند.
۵ -پنجم اینكه دست به استقرار سیستم مدیریت برند بزنید. همه نقاط تماس با مصرف كنندگان باید مورد توجه و مراقبت ویژه باشد تا اطمینان حاصل شود كه كل تجربه هاى افراد در زمینه برند همخوان، هماهنگ و متناسب است.
این مسأله شامل تغییر دادن راهبرد ، سیستم، فناورى، فرایندها، خدمات، كالاها و حتى مكان هاى فیزیكى است تا بتوان تجربه هاى خریداران را مهندسى كرد.
۶ ی-ك عنصر بسیار مهم دیگر در حوزه برند سازى، متوازن كردن یكپارچگى و همنوایى با تغییرات است.
گرچه مصرف كنندگان از محصولاتى كه با آن آشنا هستند و با خواسته هاى آنان سازگار هستند خوششان مى آید، ولى در عین حال خواهان چیزهاى جدید نیز هستند. كالاها و خدمات جدید، عناصر بسیار مهم براى ارائه تجدد و ارتباط با مصرف كنندگان است. ولى ثابت نگه داشتن نام برند و ارزش هاى آن موجب افزایش اطمینان دوباره و اعتماد بیش از پیش مى شود.
۷ -آخرین موردى كه لازمه ایجاد برند موفق است این است كه شركتها باید با برندسازى به عنوان یك سرمایه گذارى برخورد كنند نه به عنوان یك هزینه.
اشتیاق به سرمایه گذارى در زمینه برند در آسیا و كشورهاى درحال توسعه ضعیف است. تأكید بسیار زیاد بر تفكر و عملكرد كوتاه مدت سبب تضعیف برند سازى و به حاشیه راندن آن مى شود.
در اغلب موارد، متناسب با تغییر عامل« احساس خوب»به برند میزان تخصیص نقدینگى به موضوع برند سازى تغییر مى كند.
زمان آن فرا رسیده است كه به برند به عنوان یك دارایى راهبردى كه مى تواند ارزش هاى متعدد و بیشترى نسبت به دارایى هاى مشهود داشته باشد نگریسته شود.
شركتهاى كوچك و متوسط ایرانى نیز بر سر دوراهى اجراى برندسازى و تغییر پارادایم در مبانى تفكراتشان هستند.
باقى ماندن در دنیاى رقابتى جدید مستلزم حركت از افسانه ها به سمت باید هاست. اما آیا آنها موفق به شكستن الگوهاى رفتارى قبلى خود خواهند شد؟
منبع: سایت الف

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*