سه شنبه , ۲۱ آذر ۱۳۹۶
آخرین خبرها
دو گام کلیدی در مسیر مدیریت موفق

دو گام کلیدی در مسیر مدیریت موفق

فردی محصول تجربه شخصی، سطح آموزش و تمرین، توانایی هایی ذاتی، ارزش ها، باورها و استانداردهای شخصی بوده و تمامی این موارد باید در تمامی موقعیت های مدیریتی مد نظر قرار بگیرند.

هنگامی که در هر سطحی به یک مدیر مبدل می شویم، مسئولیت سلامت و موفقیت افراد دیگر بر عهده ما قرار می گیرد.

به عنوان یک مدیر، از طریق موفقیت دیگران است که به موفقیت دست می یابیم. دو گام می توانند در بهبود توانایی مدیریت موثر تاثیرگذار باشند که عبارتند از:

1. آشنایی کامل با افرادی که رهبری و مدیریت آنها را بر عهده داریم.

2. توسعه درکی عمیق از شایستگی و دیدگاه افرادی که مدیریت آنها را بر عهده داریم.

گام نخست مدیریت

نخستین وظیفه مدیر ارتقا درک و شناخت وی از افراد است. به عنوان یک مدیر، زمانی که به خوبی با افراد تیم خود آشنا نیستیم چگونه می توانیم انتظار دریافت بهترین ها را از آنها داشته باشیم؟ موضوعاتی مانند سیاست و یا روش کار وجود دارند که به همه مربوط می شوند اما برای دریافت بهترین ها از هر فرد نیازمند برقراری ارتباط با آنها در سطح شخصی هستیم. عامل کلیدی برای مدیریت دیگران درک کامل و در نظر گرفتن آنها است. وظیفه ما به عنوان یک مدیر با آموزش، توسعه و تمرین دادن دیگران گره خورده و توسعه درک درست از موارد زیر در دستیابی به این هدف موثر است:

چه چیزهایی به آنها انگیزه می دهد؟

آرزوهای آنها چیست؟

آنها دارای چه ظرفیت هایی هستند؟

چه چیزهایی برای آنها اهمیت دارد؟

مدیریت درباره این که به افراد بگویید چه کاری را انجام دهند نیست بلکه درباره این است که:

به آنها نشان دهید چه کاری انجام دهند.

چگونگی انجام کار را به آنها آموزش دهید.

آنها را در به فعل رساندن ظرفیت های بالقوه های خود همراهی کنید.

بر منافع و رفاه دیگران متمرکز باشید.

به آنها در بهبود و دستیابی به نتایج دلخواه کمک کنید.

با آنها روابطی بر اساس احترام و درک متقابل ایجاد کنید.

مدیریت، قرار داشتن در بهترین حالت برای کمک به دیگران در راستای کسب بهترین حالتی که برای آنها امکان پذیر است، محسوب می شود. هنگامی که برای شناخت و درک افراد زمان اختصاص دهیم می توانیم از طریق تمرکز بر دو جنبه کلیدی “شایستگی” و “دیدگاه” به این شرایط دست یابیم.

گام دوم مدیریت

شایستگی – سطح مهارت و توانایی هر فرد برای انجام وظایف است که مناسب بودن وی برای تصدی یک نقش را تعیین می کند. هر فردی محصول تجربه شخصی، سطح آموزش و تمرین، توانایی هایی ذاتی، ارزش ها، باورها و استانداردهای شخصی بوده و تمامی این موارد باید در تمامی موقعیت های مدیریتی مد نظر قرار بگیرند.

برقراری ارتباط با فرد و توسعه درک درست از این که او چه کسی است به عنوان تنها روش برای ارزیابی شایستگی وی باید مد نظر قرار بگیرد. به عنوان یک مدیر نیازمند شناخت افراد تحت مدیریت خود هستیم. اگر این گونه نباشد بروز خطاهای مدیریتی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

دیدگاه – روش تفکر هر فرد درباره یا ارزیابی یک پیام، موضوع یا وضعیت بر اساس شخصیت، چارچوب ذهنی، تجربه، خواست ها و نیازهای آنها محسوب می شود. افراد دارای دیدگاه های شخصی در هر موقعیتی هستند که می تواند فهرستی بی انتها از متغیرها مانند سن، جنسیت، فرهنگ، تجربه، ارزش ها، باورها، تجارب، شرایط خانوادگی و غیره را شامل شود.

به عنوان مدیر این وظیفه ما است تا آگاهی و درک خود از این متغیرها را افزایش داده و چگونگی استفاده از این درک به صورت مناسب برای همترازی سبک مدیریت با نیازهای افراد را فرا بگیریم. برای آن که در بهترین حالت قرار داشته باشند، افراد نیازمند آگاهی دقیق از آن چه باید انجام دهند، چگونگی انجام آن و این که چه انتظاری از آنها وجود دارد، هستند. آنها باید به صورتی مناسب مدیریت و راهنمایی شوند. آشنایی با افرادی که تحت مدیریت ما قرار دارند، در کنار شناخت شایستگی و دیدگاه به ما اجازه می دهد سبک مدیریت خود را با نیازهای آنها همتراز کرده و راهنمایی هایی درست ارائه کنیم.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*