سه شنبه , ۲۱ آذر ۱۳۹۶
آخرین خبرها
یک ابهام در برنامه ضدرکود دولت

یک ابهام در برنامه ضدرکود دولت

بخشی از سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود که مربوط به کاهش مدت زمان صدور جواز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می شود با ابهامات جدی مواجه شده است. در بخشی از سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود آمده که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مدت زمان موردنیاز برای صدور گواهی کشف و جواز اکتشاف را به 10 روز کاهش دهد. این هدفگذاری در حالی اعلام شده که مشخص نیست دقیقا منظور از کاهش زمان صدور گواهی کشف و جواز اکتشاف به 10 روز چیست.در حال حاضر هر فردی که مایل به انجام فعالیتهای معدنی باشد ابتدا باید ذخیره معدنی موردنظر را کشف کرده و سپس جواز لازم برای بهره برداری از ذخیره موردنظر را از وزارت صنعت، معدن و تجارت کسب کند. در همین راستا ابتدا فرد متقاضی باید با دریافت پروانه اکتشاف اقدام به فعالیتهای اکتشافی در منطقه موردنظر کرده که این فرایند ممکن است چندین سال نیز به طول انجامد. در ادامه اگر نتیجه ای از فعالیتهای اکتشافی حاصل شد، مکتشف گزارش فعالیتهای خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه داده و در صورت تائید گواهی کشف یا اکتشاف دریافت می کند که براساس این گواهی فرد می تواند درخواست پروانه بهره برداری و استخراج از معدن را دریافت کند.

در حال حاضر مجموعه فرایند فوق ممکن است سالها به طول بیانجامد و مشخص نیست منظور از کاهش زمان صدور گواهی کشف و جواز اکتشاف به 10 روز که در سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود به آن اشاره شده چیست.

در همین زمینه اسدلله کشاورز، مدیرکل اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایسنا گفت: مورد عنوان شده در سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود دارای ابهام بوده و مشخص نیست مدت زمان تعیین شده مربوط به مرحله صدور پروانه اکتشاف بوده یا گواهی کشف. برخی از این مراحل بعضا تا سه ماه صدور مجوز آنها به طول می انجامد و حتی با ایجاد پنجره واحد نیز صدور مجوز برخی از این مراحل کمتر از یک ماه امکانپذیر نخواهد بود.

محمدجعفر صادقی پناه، رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر صدور پروانه اکتشاف بسیار طول می کشد و اگر مدت زمان صدور آن به 10 روز کاهش یابد در نوع خود یک شاهکار است، اظهار کرد: الان درخواست پروانه اکتشاف بعضا تا یک سال نیز به طول می انجامد چرا که گرفتن استعلام از برخی سازمانها مانند منابع طبیعی بسیار دشوار است و کارشناسان این سازمان بعضا حتی نظرات متناقض با یکدیگر ارائه می کنند. با شرایط فعلی کاهش مدت زمان صدور پروانه اکتشاف امکان پذیر نیست.

 

وی افزود: براساس پروانه اکتشاف صادره چهار مرحله کار اکتشافی انجام می شود که ممکن است یک تا چهار سال طول بکشد. بعد از آن گزارش نهایی داده شده و گواهی کشف صادر می شود که برمبنای آن پروانه بهره برداری صادر می شود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*